ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out
Peer Review for material titled "ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out"
User Rating for material titled "ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out"
Member Comments for material titled "ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out"
Personal Collections for material titled "ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out"
Learning Exercises for material titled "ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out"
Accessibility Info for material titled "ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out

    

ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out

Logo for ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out
כלפי חוץ גופנו סימטרי ביחס לציר ימין-שמאל, אך בפנים משתוללת אי-סימטריה. כיצד נשברת הסימטריה, וכיצד קובעים הגנים את הצבת האיברים הפנימיים?
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 22, 2010
Date Modified in MERLOT: November 22, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, התפתחות העובר, ביולוגיה, אנטומיה, מטח, גוף האדם, גנטיקה, סימטריה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ימין ושמאל רק גן יכול: אי-סימטריה in - סימטריה out

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page