הסקר שהותיר זכרון לא נעים
Peer Review for material titled "הסקר שהותיר זכרון לא נעים"
User Rating for material titled "הסקר שהותיר זכרון לא נעים"
Member Comments for material titled "הסקר שהותיר זכרון לא נעים"
Personal Collections for material titled "הסקר שהותיר זכרון לא נעים"
Learning Exercises for material titled "הסקר שהותיר זכרון לא נעים"
Accessibility Info for material titled "הסקר שהותיר זכרון לא נעים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הסקר שהותיר זכרון לא נעים

    

הסקר שהותיר זכרון לא נעים

Logo for הסקר שהותיר זכרון לא נעים
עמותת "אדם, טבע ודין" יזמה סקר מזהמים מקיף באזור זיכרון יעקב, כחלק מפרוייקט ראשון מסוגו בארץ, שנועד לשמש בסיס לתיכנון כולל ובר-קיימא באזור. המימצאים, בכל הנוגע למצב השפכים, זיהום האוויר, מקורות המים והפסולת, רחוקים מלהיות מעודדים. המשך פיתוח של האזור ללא התייחסות מערכתית כוללת להיבטים סביבתיים, עלולה לגרום להרס משאבי הטבע והנוף באזור ולפגיעה באיכות חיי התושבים בו.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 25, 2010
Date Modified in MERLOT: November 25, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: איכות הסביבה בישראך, אתרים בישראל, מטח, קיימות, זכרון יעקב, אדם טבע ודין, מאור

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הסקר שהותיר זכרון לא נעים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page