כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)
Peer Review for material titled "כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)"
User Rating for material titled "כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)"
Member Comments for material titled "כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)"
Personal Collections for material titled "כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)"
Learning Exercises for material titled "כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)"
Accessibility Info for material titled "כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)

    

כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)

Logo for כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)
המאמר עוסק בהדברה ביולוגית, חדשנית, בעזרת חיידק התוקף נמטודות (תולעים) המזיקות לחקלאות. הצלחת השיטה תאפשר את צמצום השימוש בחומר הדברה רעיל בשם מתיל ברומיד הידוע גם כפוגע בשכבת האוזון.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 25, 2010
Date Modified in MERLOT: April 05, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: חקלאות בישראל, מאור, מטח, חקלאות, מזיקים, הדברה ביולוגית, חומרי הדברה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כי מציון תצא הדברה (ביולוגית)

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page