על זיהום הקרקע, האוויר והמים
Peer Review for material titled "על זיהום הקרקע, האוויר והמים"
User Rating for material titled "על זיהום הקרקע, האוויר והמים"
Member Comments for material titled "על זיהום הקרקע, האוויר והמים"
Personal Collections for material titled "על זיהום הקרקע, האוויר והמים"
Learning Exercises for material titled "על זיהום הקרקע, האוויר והמים"
Accessibility Info for material titled "על זיהום הקרקע, האוויר והמים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על זיהום הקרקע, האוויר והמים

    

על זיהום הקרקע, האוויר והמים

Logo for על זיהום הקרקע, האוויר והמים
המאמר עוסק בסכנה המצטברת מזיהום הקרקע האוויר והמים בעולמנו. זיהום האטמוספרה, התחממות פני כדור הארץ, הגשם החומצי ועוד. גם מדינת ישראל אינה חפה מפגיעה במשאבי הטבע הדלים המצויים בה. על הישראלי המלכלך, דליקות היער, זיהום נחל קישון, רמת חובב, מפעל האסבסט, וזיהום האוויר במרכזים עירוניים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 25, 2010
Date Modified in MERLOT: September 14, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: התחממות גלובלית, זיהום אויר, איכות הסביבה בישראל, מטח, אשפה, שריפות, קיימות, אקולוגיה, משאבי טבע, זיהום, מאור

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (3)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for על זיהום הקרקע, האוויר והמים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page