מסע במנהרת הזמן
Peer Review for material titled "מסע במנהרת הזמן"
User Rating for material titled "מסע במנהרת הזמן"
Member Comments for material titled "מסע במנהרת הזמן"
Bookmark Collections for material titled "מסע במנהרת הזמן"
Course ePortfolios for material titled "מסע במנהרת הזמן"
Learning Exercises for material titled "מסע במנהרת הזמן"
Accessibility Info for material titled "מסע במנהרת הזמן"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
        

Search > Material Results >

מסע במנהרת הזמן

        

מסע במנהרת הזמן

Logo for מסע במנהרת הזמן
האם מסע בזמן אפשרי? האם במדע מסע בזמן דומה למסע במדע הבדיוני? זה אולי מפתיע, אך תיאוריות מדעיות שונות מאפשרות מסע בזמן. על תורת הייחסות של איינשטיין, פרדוקס התאומים, מכניקת הקוונטים וחור התולעת, פרדוקס הסבא ומחולל הזמן של הארי פוטר.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 28, 2010
Date Modified in MERLOT: November 28, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: פיזיקה, מאור, מטח, תורת הייחסות, מכניקת קוונטים, מסע בזמן

Details

  • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
    Editor Review (not reviewed)
  • User Rating (not rated)
  • Comments (none)
  • Learning Exercises (none)
  • Bookmark Collections (none)
  • Course ePortfolios (none)
  • Accessibility Info (none)

  • Rate this material
  • Create a learning exercise
  • Add accessibility information
  • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
    Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
    Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
    Edit the information about the material in this {0}
    Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מסע במנהרת הזמן

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page