מתכוננים למגפה
Peer Review for material titled "מתכוננים למגפה"
User Rating for material titled "מתכוננים למגפה"
Member Comments for material titled "מתכוננים למגפה"
Personal Collections for material titled "מתכוננים למגפה"
Learning Exercises for material titled "מתכוננים למגפה"
Accessibility Info for material titled "מתכוננים למגפה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מתכוננים למגפה

    

מתכוננים למגפה

Logo for מתכוננים למגפה
מדענים מזהירים כי מגפה עולמית שתיגרם על ידי זן חדש של שפעת היא בלתי נמנעת ומציבה איום גדול לבריאות הציבור. האם אנחנו מוכנים לקראת המגפה?
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 28, 2010
Date Modified in MERLOT: November 28, 2010
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: שפעת העופות, מגיפות, אפידמיולוגיה, רפואה, מטח, בריאות הציבור, מאור, ארגון הבריאות העולמי, שפעת

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מתכוננים למגפה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page