אלרגיה לתרופות
Peer Review for material titled "אלרגיה לתרופות"
User Rating for material titled "אלרגיה לתרופות"
Member Comments for material titled "אלרגיה לתרופות"
Personal Collections for material titled "אלרגיה לתרופות"
Learning Exercises for material titled "אלרגיה לתרופות"
Accessibility Info for material titled "אלרגיה לתרופות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אלרגיה לתרופות

    

אלרגיה לתרופות

Logo for אלרגיה לתרופות
תגובות אלרגיות לתרופות הן נדירות, אך עלולות לסכן את חיי החולה. איך לזהות תגובה אלרגית לתרופה, איזה תרופות מועדות לפורענות, ומי נתון בסיכון גבוה לפתח תגובה אלרגית קשה?
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: December 01, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אלרגיה, רפואה, מאור, מטח, תרופות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אלרגיה לתרופות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page