התא שיודע לעשות הכול
Peer Review for material titled "התא שיודע לעשות הכול"
User Rating for material titled "התא שיודע לעשות הכול"
Member Comments for material titled "התא שיודע לעשות הכול"
Personal Collections for material titled "התא שיודע לעשות הכול"
Learning Exercises for material titled "התא שיודע לעשות הכול"
Accessibility Info for material titled "התא שיודע לעשות הכול"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התא שיודע לעשות הכול

    

התא שיודע לעשות הכול

Logo for התא שיודע לעשות הכול
על הפוטנציאל הטמון בתאי גזע עובריים - שימוש כמקור בלתי נדלה לסוגי תאים ‏שונים לצורכי השתלה, וחקר שלבי ההתפתחות העוברית ‏הראשונים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: December 01, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תאי גזע, רפואה, מאור, מטח, ביולוגיה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for התא שיודע לעשות הכול

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page