כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?
Peer Review for material titled "כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?"
User Rating for material titled "כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?"
Member Comments for material titled "כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?"
Personal Collections for material titled "כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?"
Learning Exercises for material titled "כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?"
Accessibility Info for material titled "כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?

    

כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?

Logo for כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?
דף מידע העוסק במידול מתמטי של תוצאות מחקר: תיאור התוצאות במשוואה מתימטית, אשר ממנה יהיה ניתן להסיק מסקנות על הקשר בין נושא הניסוי למושא הניסוי. מכיל יישומון הממחיש כיצד מתאימים גרף מתמטי לאוסף נתונים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Simulation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: גרפים, מכון דוידסון, שיטות מחקר, מודלים מתמטיים, ניתוח נתונים, מאור, מתמטיקה, סטטיסטיקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Java Applet
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כיצד מתאימים מודל מתימטי לתצפיות מדעיות?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page