פוריה: עושים גלים
Peer Review for material titled "פוריה: עושים גלים"
User Rating for material titled "פוריה: עושים גלים"
Member Comments for material titled "פוריה: עושים גלים"
Personal Collections for material titled "פוריה: עושים גלים"
Learning Exercises for material titled "פוריה: עושים גלים"
Accessibility Info for material titled "פוריה: עושים גלים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פוריה: עושים גלים

    

פוריה: עושים גלים

Logo for פוריה: עושים גלים
דף מידע בנושא התמרת או פירוק פוריה: פירוק של פונקציה כלשהי, לרכיבים מחזוריים שלה. מכיל יישומון  המדגים כיצד ניתן להרכיב פונקציה כללית מאוד משילוב של פונקציות מחזוריות (גלי סינוס בעוצמות שונות). מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.
Material Type: Development Tool
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: פירוק רציף, פיזיקה, הנדסה, גלים, מכון דיווידסון, פונקציות, מאור, מתמטיקה, פירוק בדיד, אינטגרלים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Java Applet
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פוריה: עושים גלים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page