שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס
Peer Review for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
User Rating for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Member Comments for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Personal Collections for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Learning Exercises for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Accessibility Info for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס

    

שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס

Logo for שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס
דף ובו פעילות בתוכנת אקסל שמטרותיה הכרת סיטואציה דרך ייצוגים שונים: מילולי, טבלה, גרף וביטוי אלגברי, מעברים בין ייצוגים אלו, ניתוח תהליכי שינוי וחשיבה דו כיוונית על סיטואציה (משבוע אל סכום הכסף ולהיפך). מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: December 26, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, גרפים, מאור, מתמטיקה, אקסל, אלגברה, טבלאות, בעיות מילוליות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Zip
Excel
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page