שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים
Peer Review for material titled "שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים"
User Rating for material titled "שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים"
Member Comments for material titled "שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים"
Personal Collections for material titled "שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים"
Learning Exercises for material titled "שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים"
Accessibility Info for material titled "שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים

    

שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים

Logo for שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים
דף מידע ובו יישומון הממחיש כיצד הכוחות וגלגולי האנרגיה מניעים את רכבת ההרים וכך שלא תיפול או תעצור. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.
Material Type: Simulation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, כוח הכבידה, תאוצה, אנרגיה קינטית, פיזיקה, אנרגיה פוטנציאלית, מאור, רכבות הרים, חוק שימור האנרגיה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Java Applet
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שיקולים אנרגתיים ברכבת ההרים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page