אורך גל
Peer Review for material titled "אורך גל"
User Rating for material titled "אורך גל"
Member Comments for material titled "אורך גל"
Personal Collections for material titled "אורך גל"
Learning Exercises for material titled "אורך גל"
Accessibility Info for material titled "אורך גל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אורך גל

    

אורך גל

Logo for אורך גל
דף מידע והמדגים את נושא אורכי הגל באמצעות יישום המציג מכשירים הפועלים בתחום אורכי גל מסויימים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Simulation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2010
Date Modified in MERLOT: December 23, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, פיזיקה, אורך גל, גלים, קרינה אלקטרומגנטית, מאור, אלקטרוניקה, אור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Flash
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אורך גל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page