הברירה הטבעית
Peer Review for material titled "הברירה הטבעית"
User Rating for material titled "הברירה הטבעית"
Member Comments for material titled "הברירה הטבעית"
Personal Collections for material titled "הברירה הטבעית"
Learning Exercises for material titled "הברירה הטבעית"
Accessibility Info for material titled "הברירה הטבעית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הברירה הטבעית

    

הברירה הטבעית

Logo for הברירה הטבעית
דף מידע המתאר מהי הברירה הטבעית, ממה היא מושפעת ומה הם השלכותיה. מכיל יישומין המדמה אוכלוסיה תחת השפעה של ברירה טבעית. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Simulation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2010
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, ברירה טבעית, אבולוציה, מוטציה, אקולוגיה, מאור, תורשה, ביולוגיה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Java Applet
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הברירה הטבעית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page