העברת האות העצבי
Peer Review for material titled "העברת האות העצבי"
User Rating for material titled "העברת האות העצבי"
Member Comments for material titled "העברת האות העצבי"
Personal Collections for material titled "העברת האות העצבי"
Learning Exercises for material titled "העברת האות העצבי"
Accessibility Info for material titled "העברת האות העצבי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

העברת האות העצבי

    

העברת האות העצבי

Logo for העברת האות העצבי
דף מידע ובו סרטון המציג את אופן העברת המידע בסינפסה - נקודות החיבור בין שני תאי עצב שכנים. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מידע עיצבי, מערכת העצבים, סינפסות, מאור, ביולוגיה, גוף האדם, פוטנציאל פעולה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for העברת האות העצבי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page