הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי
Peer Review for material titled "הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי"
User Rating for material titled "הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי"
Member Comments for material titled "הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי"
Personal Collections for material titled "הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי"
Learning Exercises for material titled "הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי"
Accessibility Info for material titled "הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי

    

הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי

Logo for הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי
דף מידע ובו הרצאה מוסרטת העוסקת במבנה התא וב"מכונות" המולקולריות העובדות בתוכו, מפרטת שיטות חדישות באמצעותן חוקרים מדענים מכונות אלה ומציגה תוצאות טריות של מחקרים חדשניים. הסרטון מקושר לאתר youtube. ההרצאה הועברה בידי דר' מיכל שרון מהמחלקה לכימיה ביולוגית במכון וייצמן במסגרת הרצאות ע"ש עמוס דה-שליט ב"יום של חדשות מחזית המדע" 5.1.09 במכון וייצמן. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, ספקטרופוטומטריה, ביוטכנולוגיה, ביוכימיה, מבנה התא, חלבונים, ביולוגיה של התא, מאור

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הפסגה הבאה: המכונה המורכבת של התא החי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page