איידס: שאלות ותשובות נפוצות
Peer Review for material titled "איידס: שאלות ותשובות נפוצות"
User Rating for material titled "איידס: שאלות ותשובות נפוצות"
Member Comments for material titled "איידס: שאלות ותשובות נפוצות"
Bookmark Collections for material titled "איידס: שאלות ותשובות נפוצות"
Course ePortfolios for material titled "איידס: שאלות ותשובות נפוצות"
Learning Exercises for material titled "איידס: שאלות ותשובות נפוצות"
Accessibility Info for material titled "איידס: שאלות ותשובות נפוצות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

איידס: שאלות ותשובות נפוצות

    

איידס: שאלות ותשובות נפוצות

Logo for איידס: שאלות ותשובות נפוצות
האם האיידס הוא מחלה של הומוסקסואלים? על המחזור החודשי ומדוע יחסי מין בזמן המחזור מסוכנים יותר? מהם הימים הבטוחים? מהם נוזלי הנרתיק? איך נמנעים מהריון בלתי מתוכנן? האם עשיית קעקוע יכולה לגרום להדבקה באיידס? מה הקשר בין איידס לאלכוהול וסמים? מהו הקוקטייל? האם יש טיפול לאחר חשיפה המונע הדבקה?
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 07, 2010
Date Modified in MERLOT: December 07, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מין ומיניות, רפואה, מטח, חינוך מיני, איידס, מאור, HIV, מחלות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for איידס: שאלות ותשובות נפוצות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page