עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה
Peer Review for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
User Rating for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Member Comments for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Personal Collections for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Learning Exercises for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Accessibility Info for material titled "עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה

    

עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה

Logo for עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה
דף מידע ובו סרטון העוסק בחקר האבולוציה בעזרת שינויים גנטים הנובעים מהדבקה ויראלית: רטרו-וירוסים ופסאודו-גנים. הסרטון מקושר לאתר Youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 12, 2010
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, אבולוציה, רטרו-וירוסים, מוצא משותף, מאור, ביולוגיה, פסאודוגנים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for עובדות על אבולוציה – שימוש בוירוסים לחקר אבולוציה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page