מברשות מולקולאריות
Peer Review for material titled "מברשות מולקולאריות"
User Rating for material titled "מברשות מולקולאריות"
Member Comments for material titled "מברשות מולקולאריות"
Personal Collections for material titled "מברשות מולקולאריות"
Learning Exercises for material titled "מברשות מולקולאריות"
Accessibility Info for material titled "מברשות מולקולאריות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מברשות מולקולאריות

    

מברשות מולקולאריות

Logo for מברשות מולקולאריות
מאמר העוסק בנושא חומרי סיכה ביולוגיים ובניסיון לחקות אותם באמצעות הנדסה מולקולרית ומתאר את תכונותיהן המיוחדות של מולקולות דמויות מברשת. מופיע במדור מאגר מדע באתר מכון דוידסון.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 13, 2010
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, הנדסת חומרים, מאור, הנדסה מולקולרית, כימיה, מסככים ביולוגים, חומרי סיכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מברשות מולקולאריות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page