שחלוף – המקור לשונות גנטית
Peer Review for material titled "שחלוף – המקור לשונות גנטית"
User Rating for material titled "שחלוף – המקור לשונות גנטית"
Member Comments for material titled "שחלוף – המקור לשונות גנטית"
Personal Collections for material titled "שחלוף – המקור לשונות גנטית"
Learning Exercises for material titled "שחלוף – המקור לשונות גנטית"
Accessibility Info for material titled "שחלוף – המקור לשונות גנטית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שחלוף – המקור לשונות גנטית

    

שחלוף – המקור לשונות גנטית

Logo for שחלוף – המקור לשונות גנטית
דף מידע שבו סרטון המדגים שחלוף של דנ"א על ידי יצירת צומת הולידיי. הסרטון מקושר לאתר YouTube .כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון אונליין.
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 16, 2010
Date Modified in MERLOT: February 21, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, צומת הולידיי, גנטיקה, שונות גנטית, DNA, דנ"א, מאור, תורשה, שחלוף

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שחלוף – המקור לשונות גנטית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page