הטרשת הנפוצה
Peer Review for material titled "הטרשת הנפוצה"
User Rating for material titled "הטרשת הנפוצה"
Member Comments for material titled "הטרשת הנפוצה"
Bookmark Collections for material titled "הטרשת הנפוצה"
Course ePortfolios for material titled "הטרשת הנפוצה"
Learning Exercises for material titled "הטרשת הנפוצה"
Accessibility Info for material titled "הטרשת הנפוצה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הטרשת הנפוצה

    

הטרשת הנפוצה

Logo for הטרשת הנפוצה
דף מידע ובו סרטון בנושא מחלת הטרשת הנפוצה, הגורמים וה ומהלכה. הסרטון הוא בשפה האנגלית ודף מספק תרגום והסברים. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 09, 2011
Date Modified in MERLOT: February 07, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, תאי עצב, רפואה, מיאלין, מערכת העצבים, מאור, טרשת נפוצה, מחלות אוטואימוניות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Flash video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הטרשת הנפוצה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page