כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם
Peer Review for material titled "כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם"
User Rating for material titled "כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם"
Member Comments for material titled "כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם"
Personal Collections for material titled "כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם"
Learning Exercises for material titled "כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם"
Accessibility Info for material titled "כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם

    

כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם

Logo for כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם
דף מדיע ובו סרטון העוסק בשינויים החלים במחזור המים בטבע ובאמצעים המדעיים והטכנולוגיים המשמשים לבחון ולהבין אותם. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 09, 2011
Date Modified in MERLOT: February 07, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, התאבכות, התחממות גלובלית, לווינים, מחזור המים בטבע, אטמוספירה, מאור, התאדות, שינויי אקלים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page