דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות
Peer Review for material titled "דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות"
User Rating for material titled "דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות"
Member Comments for material titled "דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות"
Bookmark Collections for material titled "דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות"
Course ePortfolios for material titled "דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות"
Learning Exercises for material titled "דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות"
Accessibility Info for material titled "דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות

    

דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות

Logo for דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות
דף מידע ובו סרטון העוסק בדליפת הנפט למפרץ מקסיקו באפריל 2010, מסביר כיצד קרתה ומתאר מספר דרכים בהם ניסו להתמודד איתה. הסרטון הוא בשפה האנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מידע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Animation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 16, 2011
Date Modified in MERLOT: February 07, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מאור, נפט, אנרגיה, קידוח נפט, איכות הסביבה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for דליפת הנפט במפרץ מקסיקו – גורמים ופתרונות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page