תא סולרי – להפיק חשמל מאור
Peer Review for material titled "תא סולרי – להפיק חשמל מאור"
User Rating for material titled "תא סולרי – להפיק חשמל מאור"
Member Comments for material titled "תא סולרי – להפיק חשמל מאור"
Personal Collections for material titled "תא סולרי – להפיק חשמל מאור"
Learning Exercises for material titled "תא סולרי – להפיק חשמל מאור"
Accessibility Info for material titled "תא סולרי – להפיק חשמל מאור"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תא סולרי – להפיק חשמל מאור

    

תא סולרי – להפיק חשמל מאור

Logo for תא סולרי – להפיק חשמל מאור
דף מידע ובו סרטון בנושא תאים סולריים המסביר כיצד נהם יוצרים אנרגיה חשמלית מאור השמש. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 16, 2011
Date Modified in MERLOT: June 19, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: דודי שמש, מכון דוידסון, מאור, תאים פוטואקלטריים, פיזיקה, אנרגיה סולרית, חשמל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: youtube video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תא סולרי – להפיק חשמל מאור

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page