אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)
Peer Review for material titled "אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)"
User Rating for material titled "אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)"
Member Comments for material titled "אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)"
Bookmark Collections for material titled "אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)"
Course ePortfolios for material titled "אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)"
Learning Exercises for material titled "אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)"
Accessibility Info for material titled "אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)

    

אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)

Logo for אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)
אתר פרוייקט אוספי תצלומים, גלויות ומסמכים שהתקבלו למרכז למדיה דיגטלית של אוניברסיטת חיפה- הספריה מאוספים פרטיים, מצלמים, ממוסדות ומארכיונים. אוספים אלה מתעדים את תולדות היישוב בארץ ישראל במאה ה-20, והם מאורגנים לרוב על פי שמות הצלמים, בעלי האוספים או שם היישוב.האתר מעדכן ומציג את האוספים, מרחיב ומעדכן בתחומי דיגיטיזציה ושימור מורשת דיגטלית בארץ ובעולם.he Haifa University Library's activities for preserving the cultural heritage of the Land of Israel are part of a globalinitiative that views the... More
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 17, 2011
Date Modified in MERLOT: April 02, 2015
Submitter: Keren Barner
Keywords: צילום, ארץ ישראל, Digital preservation, Israel Photograph, תמונות, דיגיטיזציה, שימור מורשת, Digital heritage preservation, Digitization

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Good quality material; may be reviewed
  avg: 4 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, College General Ed, Middle School, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: English, Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for אתר מאגר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל (Historical Photographs of the Land of Israel)

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page