אישים מפורסמים בעולם היהודי
Peer Review for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
User Rating for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Member Comments for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Personal Collections for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Learning Exercises for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Accessibility Info for material titled "אישים מפורסמים בעולם היהודי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אישים מפורסמים בעולם היהודי

    

אישים מפורסמים בעולם היהודי

Logo for אישים מפורסמים בעולם היהודי
פעילות זו עוסקת בדמויות מפורסמות מההיסטוריה היהודית. על התלמיד לבחור דמות מרשימה מוגדרת (אפשר להסתייע בטבלת עזר לבחירת הדמות), בניית הדמות על בסיס תכונותיה ותרומתה לעולם היהודי. באתר הפעילות מצגת מפורטת המסבירה את התהליך והתוצרים הנדרשים, כולל מחוון מפורט המסביר את הקריטריונים הנבדקים של התהליך ותוצרי הפעילות. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: February 27, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מאור, היסטוריה, יהדות, מורשת ישראל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Word documents
PowerPoint presentation
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אישים מפורסמים בעולם היהודי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page