הפרייה חוץ גופית
Peer Review for material titled "הפרייה חוץ גופית"
User Rating for material titled "הפרייה חוץ גופית"
Member Comments for material titled "הפרייה חוץ גופית"
Bookmark Collections for material titled "הפרייה חוץ גופית"
Course ePortfolios for material titled "הפרייה חוץ גופית"
Learning Exercises for material titled "הפרייה חוץ גופית"
Accessibility Info for material titled "הפרייה חוץ גופית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הפרייה חוץ גופית

    

הפרייה חוץ גופית

Logo for הפרייה חוץ גופית
מטלה מתוקשבת מידענית : בני זוג, שמתקשים להביא ילד לעולם, פונים בבקשת עזרה לתלמידים - לייעץ להם בנושא  הפרייה חוץ גופית.  במהלך חקירת הנושא התלמידים מנסחים שאלות הקשורות בהיבטים שונים של הנושא כגון : היבט חברתי, כלכלי, רפואי. התלמידים  מאתרים מידע רלוונטי  ונעזרים במקורות המוצגים בפניהם. התלמידים מציגים את מסקנותיהם והמלצותיהם בעלון מידע שהם מעצבים בעצמם. המטלה פותחה עבור תלמידי כיתה ח' לסיכום לימוד נושא הרבייה. ניתן לראות באתר את תוצרי התלמידים לאחר שביצעו את המשימה.
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 19, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הפרייה חוץ גופית, פוריות, מיטל, מאור, גוף האדם, רבייה, הריון, הפרייה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הפרייה חוץ גופית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page