ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר
Peer Review for material titled "ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר"
User Rating for material titled "ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר"
Member Comments for material titled "ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר"
Personal Collections for material titled "ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר"
Learning Exercises for material titled "ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר"
Accessibility Info for material titled "ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר

    

ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר

Logo for ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר
במשימה זו התלמידים מנתחים פעלים ומאתרים צירופי סמיכות וצירופי שם ותואר בקטע מתוך האינטרנט באמצעות שימוש בתוכנת A.nnotete. התלמידים כותבים קטע מידעי שבו יהיה שימוש בצירופים נבחרים. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 19, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, סמיכות, מאור, שם התואר, דקדוק עברי, תכנית כתום, לשון

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ניתוח פעלים, צירופי סמיכות וצירופי שם תואר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page