ניבים וביטויים, חידות באיורים
Peer Review for material titled "ניבים וביטויים, חידות באיורים"
User Rating for material titled "ניבים וביטויים, חידות באיורים"
Member Comments for material titled "ניבים וביטויים, חידות באיורים"
Bookmark Collections for material titled "ניבים וביטויים, חידות באיורים"
Course ePortfolios for material titled "ניבים וביטויים, חידות באיורים"
Learning Exercises for material titled "ניבים וביטויים, חידות באיורים"
Accessibility Info for material titled "ניבים וביטויים, חידות באיורים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ניבים וביטויים, חידות באיורים

    

ניבים וביטויים, חידות באיורים

Logo for ניבים וביטויים, חידות באיורים
במשימה זו התלמידים יחקרו פתגם שיקבלו בהגרלה שתיערך בכיתה. בתום התהליך ידרשו התלמידים לחוד חידה באיור בשקופית אחת של Power Point   ויעלה אותה למצגת שיתופית בגוגל דוקס.  במצגת יוצגו החידות באיורים של כלל תלמידי הכיתה. כל תלמיד יידרש לבחור 5 פתגמים, לפתור את החידות באיורים, לשבץ את הפתגם במקום הנכון בטבלה שיתופית בגוגל דוקס ולנמק שיבוצו. בשלב הערכת תוצר למידה – התלמיד יעריך את תוצר חברו. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 19, 2011
Date Modified in MERLOT: January 19, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: עברית, מכון דוידסון, פתגמים, מאור, מטבעות לשון, ניבים, תכנית כתום, חידות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for ניבים וביטויים, חידות באיורים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page