מגוון בעלי חיים
Peer Review for material titled "מגוון בעלי חיים"
User Rating for material titled "מגוון בעלי חיים"
Member Comments for material titled "מגוון בעלי חיים"
Personal Collections for material titled "מגוון בעלי חיים"
Learning Exercises for material titled "מגוון בעלי חיים"
Accessibility Info for material titled "מגוון בעלי חיים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מגוון בעלי חיים

    

מגוון בעלי חיים

Logo for מגוון בעלי חיים
מטלת חקר מתוקשבת. במשימה זו התלמידים נדרשים לאתר מידע מגוון ברשת אודות בעל החיים שיעלה בהגרלה שתיערך בכיתה, ויצורו כרטיס מידע ויזואלי. את כרטיס המידע יעלו למצגת שיתופית בגוגל דוקס, בתום תהליך העבודה יצפו התלמידים בכלל כרטיסי המידע במצגת השיתופית ויידרשו למיין לקטגוריות בטבלה מצורפת ולהציג את תפוצת בע"ח בעולם בעזרת tagglaxy.de. מופיע במדור פעילויות מתוקשבות של פרוייקט כתו"ם.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: January 20, 2011
Date Modified in MERLOT: September 14, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מגוון ביולוגי, אבולוציה, בתי גידול, הסתגלות, אקולוגיה, בעלי חוליות, בעלי חיים, מאור, כתום

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מגוון בעלי חיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page