ממלכת הלילה של הינשופים ב'
Peer Review for material titled "ממלכת הלילה של הינשופים ב'"
User Rating for material titled "ממלכת הלילה של הינשופים ב'"
Member Comments for material titled "ממלכת הלילה של הינשופים ב'"
Personal Collections for material titled "ממלכת הלילה של הינשופים ב'"
Learning Exercises for material titled "ממלכת הלילה של הינשופים ב'"
Accessibility Info for material titled "ממלכת הלילה של הינשופים ב'"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ממלכת הלילה של הינשופים ב'

    

ממלכת הלילה של הינשופים ב'

Logo for ממלכת הלילה של הינשופים ב'
בדף זה קטע קצר המספר על ינשופים ותכונותיהם, ומספר פעילויות בנושא הקטע הבודקות את הבנת הנקרא של התלמידים על ידי השלמת מילים ומענה על שאלות. בפעילות האחרונה מתבקשים התלמידים לכתוב קטע קצר על משפחתם. קיימת גרסאת מורה ובה התשובות. מופיע במאגר משימות הערכה של מערכת אופק בחינוך לשוני.
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 02, 2011
Date Modified in MERLOT: September 14, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ינשופים, עברית, בעלי חיים, הבנת הנקרא, מאור, מטח, עופות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (3)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ממלכת הלילה של הינשופים ב'

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page