אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון
Peer Review for material titled "אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון "
User Rating for material titled "אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון "
Member Comments for material titled "אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון "
Bookmark Collections for material titled "אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון "
Course ePortfolios for material titled "אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון "
Learning Exercises for material titled "אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון "
Accessibility Info for material titled "אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון

    

אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון

Logo for אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא וירושלים", יחידה 3 ("האימפריה הרומית ויהודה"), פרק ב' ("הקיסרות הרומית"), עמ' 111-112. הפעילות עוסקת בתארים השונים שקיבל אוקטוויינוס ובדרך שבה בחר לנהל את מוסדות השלטון של האימפריה הרומית. משך הפעילות כ45 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: February 03, 2011
Date Modified in MERLOT: January 01, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, אוקוויטנוס, האימפריה הרומית, רומא העתיקה, צרכים מיוחדים, מאור, לקויות למידה, היסטוריה, מאגר תלתן

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אוקטוויינוס מקבל תארים חדשים ומארגן את מוסדות השלטון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page