היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב
Peer Review for material titled "היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב"
User Rating for material titled "היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב"
Member Comments for material titled "היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב"
Bookmark Collections for material titled "היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב"
Course ePortfolios for material titled "היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב"
Learning Exercises for material titled "היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב"
Accessibility Info for material titled "היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב

    

היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב

Logo for היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים ועד העת החדשה", יחידה 5 ("היהודים בספרד בין איסלאם לנצרות "), פרק א' ("היהודים בספרד בין איסלאם לנצרות"), עמ' 173. הפעילות עוסקת בחיי היהודים תחת שלטון המוסלמים בספרד בימי הביניים. משך הפעילות כ60 דקות. מופיע במאגר תלתן. 
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: February 10, 2011
Date Modified in MERLOT: January 08, 2015
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ח'ליפות קורדובה, ימי הביניים, היסטוריה יהודית, מטח, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאור, אירופה, היסטוריה, יהדות, מאגר תלתן, יהודים ומוסלמים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for היהודים תחת שלטון המוסלמים- סובלנות ושילוב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page