חברה עירונית חדשה
Peer Review for material titled "חברה עירונית חדשה "
User Rating for material titled "חברה עירונית חדשה "
Member Comments for material titled "חברה עירונית חדשה "
Personal Collections for material titled "חברה עירונית חדשה "
Learning Exercises for material titled "חברה עירונית חדשה "
Accessibility Info for material titled "חברה עירונית חדשה "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חברה עירונית חדשה

    

חברה עירונית חדשה

Logo for חברה עירונית חדשה
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה ומהפכות", יחידה 4 ("המהפכה התעשייתית"), פרק יא' ("חברה ויחיד בתהליך התיעוש"), עמ' 138-145. הפעילות תבחן את תהליך העיור, תוך הבנת הסיבות של המעבר לעיר, הצגת המעמדות החדשים שהתפתחו בעיר והכרת הפערים הכלכליים והחברתיים שנוצרו בה. משך הפעילות כ75 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: February 17, 2011
Date Modified in MERLOT: February 17, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: עיר, תיעוש, מטח, עיור, המהפכה התעשייתית, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאור, אירופה, היסטוריה, טכנולוגיה וחברה, מאגר תלתן

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חברה עירונית חדשה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page