"עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה
Peer Review for material titled ""עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה"
User Rating for material titled ""עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה"
Member Comments for material titled ""עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה"
Bookmark Collections for material titled ""עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה"
Course ePortfolios for material titled ""עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה"
Learning Exercises for material titled ""עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה"
Accessibility Info for material titled ""עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה

    

"עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה

Logo for
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות במבחן", יחידה 3 ("הרעיון הלאומי במבחן המעשה"), פרק ו'  ("'עבודת ההווה' – משמעותה וגילוייה"), עמ' 94-97. הפעילות עוסקת בהבנת המושג: "עבודת ההווה", משמעותו וגילוייו, הבנת הגורמים שהפכו אותו ליעד מרכזי והכרת הפעולות שנעשו במסגרתו. משך הפעילות כ60 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: March 30, 2011
Date Modified in MERLOT: March 30, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ציונות, הקונגרס הציוני הראשון, מטח, צרכים מיוחדים, עבודת ההווה, מאור, לקויות למידה, התנועה הציונית, מאגר תלתן

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for "עבודת ההווה" – משמעותה וגילוייה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page