תרגול: סדרות
Peer Review for material titled "תרגול: סדרות"
User Rating for material titled "תרגול: סדרות"
Member Comments for material titled "תרגול: סדרות"
Personal Collections for material titled "תרגול: סדרות"
Learning Exercises for material titled "תרגול: סדרות"
Accessibility Info for material titled "תרגול: סדרות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תרגול: סדרות

    

תרגול: סדרות

Logo for תרגול: סדרות
סרטון זה מדגים את פתרון התרגילים המופיעים בפרק 17 של ספר התרגול בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתוך האתר Gool. הסרטון מכיל שבע שאלות בנושא סדרות. 
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 31, 2011
Date Modified in MERLOT: March 31, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: סדרות, מטח, אתר Gool, פונקציות, מאור, מתמטיקה, אינטגרלים, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, חדו"א

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: flash video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תרגול: סדרות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page