מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד
Peer Review for material titled "מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד"
User Rating for material titled "מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד"
Member Comments for material titled "מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד"
Bookmark Collections for material titled "מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד"
Course ePortfolios for material titled "מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד"
Learning Exercises for material titled "מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד"
Accessibility Info for material titled "מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד

    

מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד

Logo for מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד
חוברת זאת מכילה את מאגר השאלות שמתוכו נבחרים התרגילים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד, וכן תשובות לשאלות. מופיע באתר Gool. באתר סרטון המתיג את פתרון השאלות בפרק הראשון.
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: April 04, 2011
Date Modified in MERLOT: April 04, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אתר Gool, 3 יחידות, מאור, מתמטיקה, גיאומטריה, בגרות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: flash  video
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מאגר שאלות במתמטיקה 3 יחידות לימוד

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page