נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון
Peer Review for material titled "נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון"
User Rating for material titled "נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון"
Member Comments for material titled "נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון"
Bookmark Collections for material titled "נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון"
Course ePortfolios for material titled "נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון"
Learning Exercises for material titled "נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון"
Accessibility Info for material titled "נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון

    

נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון

Logo for נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – ממדינת מקדש לעם הספר", יחידה 1 ("יהודה בתקופה הפרסית – מדינת מקדש "), פרק ב' ("יהודה בהנהגת עזרא ונחמיה"), עמ' 26-30. הפעילות עוסקת עליית נחמיה, מעמדו ומניעיו, פעולותיו לגיבוש שבי ציון ולעיצוב החברה והחיים היהודיים בארץ-ישראל, ותיאור המתנגדים לו. כמו כן הפעילות עוסקת ביחסו של נחמיה ללא-יהודים והעמקת המחלוקת בין הגישה הבדלנית לגישה האוניברסאלית. משך הפעילות כ90 דקות. מופיע במאגר תלתן. 
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: April 04, 2011
Date Modified in MERLOT: April 04, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: היסטוריה יהודית, מטח, נחמיה, היסטוריה של ארץ ישראל, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאור, שיבת ציון, גלות בבל, מאגר תלתן

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for נחמיה, מעמדו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page