תנועת המרי העברי
Peer Review for material titled "תנועת המרי העברי "
User Rating for material titled "תנועת המרי העברי "
Member Comments for material titled "תנועת המרי העברי "
Personal Collections for material titled "תנועת המרי העברי "
Learning Exercises for material titled "תנועת המרי העברי "
Accessibility Info for material titled "תנועת המרי העברי "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תנועת המרי העברי

    

תנועת המרי העברי

Logo for תנועת המרי העברי
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה במזרח התיכון", יחידה 2, פרק ה' ("הדרך אל כ"ט בנובמבר – 1945-1947") עמ' 75-77. הפעילות עוסקת בתנועת המרי העברי – הסיבות שהביאו להקמתה של התנועה; הגופים שלקחו בה חלק; פעולותיה ותגובת הבריטים אליהן; הסיבות לפירוק התנועה. משך הפעילות כ90 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: July 04, 2011
Date Modified in MERLOT: July 10, 2011
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: לח"י, היישוב היהודי, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאגר תלתן, הגנה, היסטוריה יהודית, ציונות, המרי העברי, אצ"ל, מאור, המנדט הבריטי, יהדות ארץ ישראל, התנועה הציונית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תנועת המרי העברי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page