התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ
Peer Review for material titled " התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
User Rating for material titled " התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Member Comments for material titled " התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Personal Collections for material titled " התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Learning Exercises for material titled " התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Accessibility Info for material titled " התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ

    

התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ

Logo for התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ", יחידה 5 ("הכלכלה"), פרק א' ("התעשייה ") עמ' 122. הפעילות עוסקת בתיאור ענף התעשייה במישור החוף ובצפון הארץ תוך השוואה בין האזורים השונים- הן בהיבט של התעשייה המסורתית והן בהיבט של התעשייה העילית. משך הפעילות כ45 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: July 28, 2011
Date Modified in MERLOT: July 28, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תעשייה, צפון הארץ, מישור החוף, מאו"ר, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאור, maor, כלכלת ישראל, מאגר תלתן, איזורים בישראל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for התעשייה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page