התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ
Peer Review for material titled "התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
User Rating for material titled "התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Member Comments for material titled "התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Personal Collections for material titled "התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Learning Exercises for material titled "התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Accessibility Info for material titled "התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ

    

התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ

Logo for התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ
פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ", יחידה 5 ("הכלכלה"), פרק ה' ("התחבורה") עמ' 158-160. הפעילות עוסקת בהבדלים בין מערכת התחבורה במישור החוף ובצפון הארץ ובסיבות להם. כמו-כן מועלית בעיית העומס בכבישים. משך הפעילות כ65 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: July 28, 2011
Date Modified in MERLOT: July 28, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תשתיות בישראל, פקקי תנועה, מישור החוף, צפון הארץ, מאו"ר, צרכים מיוחדים, לקויות למידה, מאור, maor, תחבורה בישראל, מאגר תלתן, איזורים בישראל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for התחבורה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page