האקלים
Peer Review for material titled "האקלים"
User Rating for material titled "האקלים"
Member Comments for material titled "האקלים"
Bookmark Collections for material titled "האקלים"
Course ePortfolios for material titled "האקלים"
Learning Exercises for material titled "האקלים"
Accessibility Info for material titled "האקלים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

האקלים

    

האקלים

Logo for האקלים
פעילות המיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון", יחידה 1 ("בשערי הים התיכון"), פרק ג' ("האקלים"), עמ' 34-35. הפעילות עוסקת בהבדלים בין מזג האוויר לאקלים ובתיאור האמצעים השונים המשמשים למדידתם: קלימוגרף, מפת משקעים, מפת טמפרטורות. משך הפעילות כ-45 דקות. מופיע במאגר תלתן.
Material Type: Assignment
Technical Format: Word doc
Date Added to MERLOT: September 12, 2011
Date Modified in MERLOT: September 12, 2011
Author:
Send email to EfratKotzer@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, מזג אוויר, אקלים, מאו"ר, חינוך מיוחד, תלמידי שילוב, לקויות למידה, מאור, maor, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for האקלים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page