Material Detail

APPLICATION UML MODELING AND PHP LANGUAGE IN DESIGN WEB  APPLICATION FOR E-LEARNING

APPLICATION UML MODELING AND PHP LANGUAGE IN DESIGN WEB APPLICATION FOR E-LEARNING

PRIMENA UML MODELOVANJA I PHP JEZIKA U IZRADI WEB APLIKACIJE ZA E-UČENJE Konferencija ELEKTRONSKO UČENJE NA PUTU KA DRUŠTVU ZNANJA 2010 Univerzitet METROPOLITAN Rezime: U radu je opisan postupak UML modelovanja i PHP programiranja za web aplikaciju koja ima zadatak podrške u učenju. Posebna pažnja se u ovom radu posvećuje stranici koja sadrži opcije za kreiranje elektronskih testova i postavljanje materijala od strane predavača i adminstratora i naravno njihovo korišćenje od strane studenata. Ovakvim pristupom opisujemo sredstvo modeliranja koje je primenljivo u izradi konkretnog rešenja kao i način uspostavljanja eksplicitne veze izmeñu objektno-orjentisanih koncepata i izvršnog koda. Objektno-orjentisana analiza i dizajn u ovom postupku sa UML modelovanjem predstavlja dobru tehniku... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as APPLICATION UML MODELING AND PHP LANGUAGE IN DESIGN WEB APPLICATION FOR E-LEARNING

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden