Material Detail

OBJEKTNO-ORIJENTISANI PRISTUP U SIMULACIJI I METODOLOGIJA  SIMULACIONOG MODELIRANJA

OBJEKTNO-ORIJENTISANI PRISTUP U SIMULACIJI I METODOLOGIJA SIMULACIONOG MODELIRANJA

Sažetak Paradigma programiranja daje podršku dizajnerima sistema na taj način što obezbeđuje tehnike koje vode ka rešenju postavljenog problema. Postoji veći broj takvih paradigmi, a neke od njih su podržane dobro definisanim tehnikama i razvijenim alatima. Savremena istraživanja u oblasti računarskog modeliranja i simulacije u neprekidnom traganju za novim i boljim prilazima za specifikaciju i implementaciju simulacionih modela, ukazala su na kompatibilnost između simulacije i ekspertnih sistema, s jedne, i simulacije i objektnoorjentisane paradigme s druge strane. Cilj ovakvog pristupa je obezbeđivanje efikasnosti kako procesa modeliranja, tako i implementacije simulacionih modela što treba da rezultuje modelima koji moraju biti eksplicitni, razumljivi i modularni i koji se mogu efikasno... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden