האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה
Peer Review for material titled "האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה"
User Rating for material titled "האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה"
Member Comments for material titled "האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה"
Bookmark Collections for material titled "האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה"
Course ePortfolios for material titled "האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה"
Learning Exercises for material titled "האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה"
Accessibility Info for material titled "האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה

    

האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה

Logo for האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה
האתר מציע מידע, פעילויות ומקורות על 21 אישים מרכזיים בהתפתחות המחשבה הציונית והמחשבה הלאומית היהודית, כאליעזר בן-יהודה, משה הס, חיים וייצמן, מרטין בובר, זאב ז'בוטינסקי ובן-ציון מאיר חי עזיאל.מטרת האתר לסייע למורים, תלמידים ושוחרי דעת להכיר את עיקרי הגותם ופועלם של "אבות הציונות" ולהתוודע להתפתחות המחשבה הציונית והמחשבה הלאומית.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 02, 2011
Date Modified in MERLOT: October 02, 2011
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ציונות, מטח, אבות הציונות, מאו"ר, maor, האבות המייסדים, מאור, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page