מגינים על זכויות האדם
Peer Review for material titled "מגינים על זכויות האדם"
User Rating for material titled "מגינים על זכויות האדם"
Member Comments for material titled "מגינים על זכויות האדם"
Bookmark Collections for material titled "מגינים על זכויות האדם"
Course ePortfolios for material titled "מגינים על זכויות האדם"
Learning Exercises for material titled "מגינים על זכויות האדם"
Accessibility Info for material titled "מגינים על זכויות האדם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מגינים על זכויות האדם

    

מגינים על זכויות האדם

Logo for מגינים על זכויות האדם
אתר תוכנית ההעמקה באזרחות לתלמידי כיתות ט', בנושא ערכי המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו. האתר עוסק בסוגיות כגון שוויון, זכויות עובדים, פליטים, מהגרי עבודה (עובדים זרים), זכויות אדם בזמן מלחמה ועוד, ומציע חומרי לימוד והעמקה גם להורים, הציבור הרחב ותלמידי בית הספר התיכון. האתר הוקם ופותח על-ידי מט"ח, מוקד סיוע לעובדים זרים והקליניקות המשפטיות של אוניברסיטת תל-אביב ובתמיכת האיחוד האירופי.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 06, 2011
Date Modified in MERLOT: April 02, 2015
Author:
Send email to rights@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מהגרי עבודה, דמוקרטיה, מאו"ר, פליטים, צדק סביבתי, זכויות יסוד, שיעורי אזרחות, זכויות, זכויות מיעוט, משטר דמוקרטי, שוויון זכויות, זכויות הפרט, שוויון, מטח, זכויות אדם, זכויות עובדים, maor, מאור, מהגרים, אזרחות, זכויות עובד, לימודי אזרחות, עובדים זרים, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew, Arabic
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מגינים על זכויות האדם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page