קסם של מדע
Peer Review for material titled "קסם של מדע"
User Rating for material titled "קסם של מדע"
Member Comments for material titled "קסם של מדע"
Personal Collections for material titled "קסם של מדע"
Learning Exercises for material titled "קסם של מדע"
Accessibility Info for material titled "קסם של מדע"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קסם של מדע

    

קסם של מדע

Logo for קסם של מדע
סביבה מתוקשבת להקניית ידע ומיומנויות חשיבה במדע וטכנולוגיה לגיל הרך ולכיתות הנמוכות. באתר סביבות שונות: סביבת הבית (חדר מגורים, חדר ילדים, מטבח וחדר אמבטיה), חצר הבית, משק וסביבת הנחל. בכל סביבה פעילויות מגוונות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה של משרד החינוך. הפעילויות המתוקשבות משולבות בספר במבט חדש של אוניברסיטת תל-אביב.
Material Type: Collection
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 24, 2011
Date Modified in MERLOT: October 24, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: חיות משק, קסם של מדע, מדע וטכנולוגיה, מאו"ר, משחקים בבית, חומרים מסוכנים, מדעים, עולם החי, עצמים דוממים, מטח, שיניים, בעלי חיים, מדע, maor, מאור, מט"ח, חומרים בבית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קסם של מדע

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page