רובוטים
Peer Review for material titled "רובוטים"
User Rating for material titled "רובוטים"
Member Comments for material titled "רובוטים"
Bookmark Collections for material titled "רובוטים"
Course ePortfolios for material titled "רובוטים"
Learning Exercises for material titled "רובוטים"
Accessibility Info for material titled "רובוטים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

רובוטים

    

רובוטים

Logo for רובוטים
האתר מספק מידע רב על רובוטים, תכנותם, שימושיהם השונים ועוד. באתר ניתן להתנסות בתכנות תנועת רובוט וניסויים נוספים. האתר הוא פרי שיתוף פעולה בין המעבדה לטכנולוגית ידע ופרויקט מבט, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב לבין מט"ח.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 02, 2011
Date Modified in MERLOT: November 02, 2011
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תכנות, רובוט, מטח, מאו"ר, maor, רובוטיקה, מאור, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for רובוטים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page