תמיד אזרחות - שאלוני בגרות
Peer Review for material titled "תמיד אזרחות - שאלוני בגרות"
User Rating for material titled "תמיד אזרחות - שאלוני בגרות"
Member Comments for material titled "תמיד אזרחות - שאלוני בגרות"
Personal Collections for material titled "תמיד אזרחות - שאלוני בגרות"
Learning Exercises for material titled "תמיד אזרחות - שאלוני בגרות"
Accessibility Info for material titled "תמיד אזרחות - שאלוני בגרות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תמיד אזרחות - שאלוני בגרות

    

תמיד אזרחות - שאלוני בגרות

Logo for תמיד אזרחות - שאלוני בגרות
באתר ריכוז שאלוני הבגרות באזרחות, הכנה והדרכה אליהם. חלק ממאגר תמיד אזרחות של מט"ח ומשרד החינוך.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 20, 2011
Date Modified in MERLOT: August 12, 2013
Author:
Send email to myriamd@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, בגרות, מאו"ר, מאור, maor, אזרחות, לימודי אזרחות, מט"ח, להיות אזרחים בישראל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תמיד אזרחות - שאלוני בגרות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page