מיומנויות חברתיות
Peer Review for material titled "מיומנויות חברתיות"
User Rating for material titled "מיומנויות חברתיות"
Member Comments for material titled "מיומנויות חברתיות"
Personal Collections for material titled "מיומנויות חברתיות"
Learning Exercises for material titled "מיומנויות חברתיות"
Accessibility Info for material titled "מיומנויות חברתיות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מיומנויות חברתיות

    

מיומנויות חברתיות

Logo for מיומנויות חברתיות
מאגר סרטונים, מאמרים וחומרי למידה והדרכה הנוגעים לפיתוח מיומנויות חברתיות בקרב בני נוער בסביבות שונות (בית הספר, האינטרנט, אחרי הלימודים). המאגר לקוח מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 20, 2011
Date Modified in MERLOT: November 20, 2011
Author:
Send email to shlomoz@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: גניבות, אלימות בבית הספר, מאו"ר, איומים, אלימות במערכת החינוך, בריונות, הפחדה, אלימות באינטרנט, מיומנויות חברתיות, הצקה, הקטנה, maor, השפלה, פתרון סכסוכים, גזענות, אלימות נגד מורים, העלבות, אלימות פיזית, בריונות וירטואלית, העלבה, חרם, הטרדה מינית, סחיטה, אלימות מינית, אלימות מילולית, אלימות, תוקפנות, אלימות ברשת, הצקות, מאור, וונדליזם, קבוצות שנאה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מיומנויות חברתיות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page